keskiviikko 25. huhtikuuta 2018

Erilaiset pelisäännöt

Jos asemakaavassa on merkintä VR/s, niin se tarkoittaa
"Retkeily ja ulkoilualue, metsäisenä säilytettävä alue, jolla luonnonarvojen säilyminen on turvattava".


Ja jos on merkki s-1, niin se tarkoittaa: 
"Alueen osa, jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella suojeltuja liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Alueen metsiä saa käsitellä vain harvennushakkuina siten, ettei sinne muodostu yli 20 metriä leveitä puuttomia aukkoja ja liito-oravan peräpuiden ympärille on jätettävä vähintään 10 metriä leveä suojavyöhyke. Harvennushakkuissa tulee säästää haavat."VR/s ja s-1 alue sijaitsee punaisella merkityllä alueella.

Valokuvissa alue näyttää tältä.

1. kuva on kuvaussuunnan mukainen

2. kuva

Onko sinun mielestä toimittu kaavamerkkien mukaisesti, jos katsot vallitsevaa tilannetta valokuvista?

Kaavamerkkien mukaan pitää toimia.

Jos sitten otetaan maalaisjärki käyttöön, niin kyllä Himoksen takametsissä eli koko Jämsänniemellä on tilaa liito-oraville. Lääniä on yhteensä kaiken kaikkiaan reilut 120 km2.

Se ei paljon auta, pykälät on kuitenkin pykäliä :(

Aiemmin oli hullutus valkoselkätikkojen kanssa ja nyt vauhkotaan liito-oravista.

Ei kommentteja: