keskiviikko 19. heinäkuuta 2017

Typpeä kaaressa

Kesäaikaan pissaaminen tapahtuu luonnollisesti maastoon. Miehille se on varsinkin luonnollista.

Terveellä ihmisellä, joka on nauttinut normaalimäärän nestettä, muodostuu vuorokaudessa noin 1–2 litraa virtsaa. Virtsarakon koko on noin ½ litraa, joten virtaamistarve on noin 3–5 kertaa vuorokaudessa.

Virtsan määrä on noin 1,5 litraa vuorokaudessa.

Virtsassa on pääosin typpeä, mutta se sisältää myös valtaosan jätösten fosforista. Virtsaa voidaan
pitää lähes täydellisenä ravinneliuoksena, sillä se sisältää tasapainoisesti mikroravinteita ja sen makroravinteet ovat kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Virtsa, jota ihminen tuottaa
vuosittain noin 400 kg ja josta 95 % on vettä, sisältää valtaosan ihmisen ulosteiden ravinteista. Typestä on virtsassa noin 88 %, fosforista noin 67 % ja kaliumista noin 71 %.

Jokaisen ihmisen virtsaa typpeä vuoden aikajaksolla noin 4 kiloa.

Keväisin pihoja lannoitetaan. Nurmikkolannoite on tehokas erikoislannoite nurmikon hoitoon. Se sisältää runsaasti kaliumia ja typpeä, joiden avulla nurmikko kasvaa vahvaksi ja terveeksi.

Nurmikkolannoite säkissä 20 kg on typpeä 12 % eli noin 2,4 kg.

Eli jos kylvän pienen 20 kg säkin nurmikkolannoitetta pihalleni, niin sama määrä typpeä siirtyy nurmikolle, jos käyn sitä luonnollisesti kaaressa lannoittamassa 1 vuoden ja 8 kuukauden ajan.

Myllyvehnälle kylvetään typpeä noin 150 kg hehtaarille (100 m x 100 m). Eli hehtaarin alaa pitäisi yhden henkilön kaaressa lannoottaa noin 40 vuotta, jotta tulee sama typpimäärä.

Eli typpeä kulkeutuu luontoon lannoitteena runsaita määriä. Iso osa tietysti sitoutuu "kasvuun" ja vain osa joutuu vesistöön rehevöittämään sitä.

Metsämökin mummon ei tarvitse ollaa huolissaan aiheuttamastaan olemattomasta ympäristökatastrofista. Ja viherpiipertäjien tulee keskittyä olelliseen.