maanantai 22. toukokuuta 2017

Valtuuston kyselytunti

Valtuuston kyselytunnin kysymykseni ja hallituksen vastaus <linkki>, alla kommenttini hallituksen vastaukseen ja lisäkysymys.

Valtuuston kyselytunti - Muurajaisrinteen kunnallistekniikan rakentaminen, tarjous

Hiihtokeskus Himosvuori Oy on jättänyt 15.11.2016 Muurajaisrinteen kunnallistekniikan rakentamisesta tarjouksen Jämsän kaupungille.

13.4.2017 eli 5 kuukautta myöhemmin yhtiö on kysynyt, mikä on asian käsittelyn tilanne. Hallintolain mukaan ”asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä”.

Nyt yli 6 kk myöhemmin ei yrittäjään ole edelleenkään otettu yhteyttä asian tiimoilta.

Maankäyttösopimuksesta on olemassa malli, mutta nyt jo viidessä (5) eri tapauksessa on mallista poikettu ns. yksittäistapauksena. Muurajaisrinne olisi järjestyksessään kuudes "yksittäistapaus”.

Ensimmäinen kaupungin "yksittäistapaus" oli Salvantien kunnallistekniikan jatkopäätös, missä kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset maksetaan myöhemmin

Toinen "yksittäistapaus" oli Lintuvuori, missä kunnallistekniikan rakentaminen vaihdettiin tontteihin.

Kolmas kaupungin "yksittäistapaus" on Himospyntän kunnallistekniikan rakentamispäätös, mikä poikkesi Himos Resortin Patalahden golfkentän asemakaavan maankäyttösopimuksesta, missä kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset maksetaan myöhemmin tonttien myyntituloista.

Neljäs kaupungin "yksittäistapaus" on Himospyntän kunnallistekniikan rakentamispäätös, mikä poikkeaa Juha Tammisen maankäyttösopimuksesta, missä tapauksessa kaupungille maksetaan kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset myöhemmin tonttien myyntituloista.

Viides kaupungin "yksittäistapaus" on vanhan golfkentän alueella oleva Himos Resortin tontti, missä kunnallistekniikan rakentamiskustannukset ovat velkasaatavaa ja ne maksetaan silloin, kun tontin rakentaminen aloitetaan. Tämä viiden tapaus on käynnistynyt Hiihtokeskuksen yhteydenoton jälkeen.

Kaikki Suomalaiset tietävät, miten merkittävästi ja nopeasti Levi on kehittynyt. Näissä viidessä ”yksittäistapausta” kaupunki on muuttanut maankäyttösopimukset Levi -mallin mukaiseksi. Eli Levillä Kittilän kunta rakentaa yksityisten maiden asemakaava-alueiden kunnallistekniikan ja maanomistaja maksaa kunnallistekniikan rakentamisesta kunnalle, vasta kun tontti myydään tai rakentaminen alkaa.

Himoksen mallissa esim. yrittäjä ostaa miljoonalla maata ja joutuu toisella miljoonalla maksamaan kunnallistekniikan, että pääsi realisoimaan tontteja, että Himosalue kehittyisi.

Nyt on Jämsän kaupunki muuttanut voimassa olevia maakäyttösopimuksia Levin mallin mukaiseksi.

Levin maankäyttösopimusmalli sopisi hyvin Himoksen alueelle. Haluamme kaikki, että Himos kehittyy. Se on meidän Jämsäläisten tietynlainen elinehto.

Miksi Muurajaisrinteen kunnallistekniikan osalta ei ole yrittäjään otettu yhteyttä?