torstai 30. lokakuuta 2014

Vetoomus: Himoksen sopiminen


Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n ja Jämsän kaupungin välisten sopimuserimielisyyksien ratkaiseminen

Kaupungin ja rinneyrityksen välinen keskustelu on käynnistetty useaan otteeseen, mutta neuvotteluja ei ole käyty loppuun vaan ne ovat jääneet toistamiseen kesken.

Rinneyritys on lähettänyt kaupungille noin vuosi sitten, 2013 lopulla sovintoesityksen johon kaupunki ei ole antanut selkeää vastausta.

Jämsän imagon ja koko seutukunnan kehityksen kannalta on ehdottoman tärkeä saada kaupungin ilmapiiri myönteiseksi uusille investoinneille Himoksessa. Sopimisen myötä syntyvillä investoinneilla on mahdollista kaksinkertaistaa Himosalueen (Jämsän seudun matkailun) liikevaihto.

Neuvotteluja on välittömästi jatkettava kunnes lopullinen ratkaisu syntyy.

Asetamme tavoitteeksi, että neuvottelut käydään marraskuun 2014 loppuun mennessä, jonka jälkeen sopimusasiat käsitellään seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa ja vahvistetaan valtuustokokouksessa joulukuussa 2014.

Allekirjoittaneet esittävät tämän vetoomuksen kuntalaisten ja Jämsän matkailun tulevaisuuden puolesta.

Jämsässä 30.10.2014

Risto Ahonen
Jyrki Kokko
Marko Simonen
Leo Värelä
Hannu Weijo