perjantai 19. syyskuuta 2014

Lautakunta varovainen sote-ulkoistuksen suhteen

Jämsän Seutu päivitetty 19.9.2014 10:18

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveystoimessa tulee keskittyä nykyisen toiminnan turvaamiseen myös tulevissa muutoksissa. Tähän päästään parantamalla toiminnan kustannustehokkuutta ja laatua sekä osallistumalla aktiivisesti toisten kuntien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtäviin suunnitelmiin koskien tulevia järjestelyjä.

Lautakunta haluaa myös, että ulkoistuksen mahdollisuuksia ja vaikutuksia selvitetään. Palvelutuotannon uusiin järjestelyihin pitäisi lautakunnan mukaan palata, kun tiedetään enemmän sote-palveluiden järjestämisestä, tuottamisesta, rahoituksesta ja kuntien asemasta.

Tällaisesta lausunnosta teki esityksen Jyrki Kokko (uj) Antero Koivulan (kesk) kannattamana. Äänestyksessä Kokon esitys peittosi esittelijän esityksen lukemin 9–0.

Esittelijänä toimineen sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Liehun esityksen mukaisesti kaupunki olisi tässä vaiheessa pidättäytynyt suurista sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantotavan muutoksista, kuten osa- tai kokonaisulkoistuksesta, koska tulevat ratkaisut niin lainsäädännössä kuin siitä seuraavissa palvelutuotannon järjestelyissä ovat täysin auki. Liehu jätti tehdystä päätöksestä eriävän mielipiteen.

Näkemys syntyi lautakunnassa vasta liki kolmituntisen keskustelun jälkeen. Se ei kuitenkaan automaattisesti etene sellaisenaan esitykseksi reilun viikon kuluttua kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, sillä sinne päätösesityksen sorvaa esittelijänä toimiva kaupunginjohtaja.