maanantai 17. joulukuuta 2012

Valtuustoaloite - Jämsän kaupungin henkilöstömäärän vähentäminen

Jämsän kaupungin taloudellinen tilanne on vaikea ja kaupungin suurin yksittäinen menoerä on henkilöstökulut.

Jämsässä käyttötalouden nettokustannukset yhteensä on 5238 €/as. Vastaava luku Valkeakoskella on 4778 €/as, Äänekoskella 5082 €/as ja koko maan keskiarvo on 5054 €/as. Jämsän kaupungin tavoitteena on pysyvästi päästä tasolle 5000 €/as. Tämä tarkoittaa n. 5,4 M€ säästämistä. Jämsän kaupungin työntekijän keskimääräinen kustannus sosiaalikuluineen on n. 40 000 €. Eli tästä saadaan noin 135 hengen vähennystarve. Jämsän asukasluvun väheneminen vaatii vuosittain 7 henkilön vähentämisen kaupungin palkkalistoilta, jotta käyttötalouden nettokustannukset pysyisivät samalla tasolla.

Tavoitteena on vähentää pysyvästi kaupungin henkilöstömäärää 2014 loppuun mennessä noin 135 henkeä. Vertailutasona käytetään vuoden 2012 lopun tilannetta. Vähentäminen toteutetaan niiltä osa-alueilta, mistä se on toteutettavissa.

Kaupungin ylimmän johdon eli kaupunginjohtajan ja hänen suorien alaisten tulee laatia kesäkuun 2013 loppuun mennessä ohut ja virtaviivainen tavoitteen mukainen organisaatio. Toteuttaminen aloitetaan välittömästi tämän jälkeen. Työ tulee painottumaan vuodelle 2014.

Toteuttaminen tulee tapahtua eläkelöitymiset hyödyntämällä, eläkeputkeen siirtymisillä, joustoilla, resurssien siirtämisellä, ja viime kädessä irtisanomisilla. Lomautuksilla ei tulla saamaan aikaan pysyviä säästöjä. Määräaikaisten palkkaamiseen tulee olla erityiset syyt.

Henkilökunnan määrän kuukausittainen seurannan raportointi tulee aloittaa jo tammikuussa 2013. Henkilöstöjohtajan tulee raportoida henkilökunnan määrä kuukausittain johtoryhmässä, hallituksessa ja valtuustossa. Raportissa tulee eritellä vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan määrä kunkin kuukauden lopussa. Tavoitetaso tulee näkyä raportissa.

Jämsässä 17.12. 2012

Sitoutumattomat Uusi Jämsä
Jyrki Kokko, Seija El Sayed, Eero Hakonen, Hannu Loberg ja Leena Valkeajärvi

Ei kommentteja: