lauantai 15. syyskuuta 2012

Jämsän tulevaisuus

Jämsän kaupunki teki tappiota 2011 vuonna 5,9 M€. Tämä tarkoittaa 3,2 % miinusmerkkistä tulosta. Prosentteina luku ei ole iso. Henkilökohtaisesti se on lähes jokaisen saavutettavissa. Tappion nollaaminen tuntuu olevan kaupungissa mahdollista. Uudelleen organisoitumalla ja joustoa lisäämällä sekä tulevat eläkelöitymiset huomioimalla tappio saadaan nollattua. Tämä vaatii suunnitelmallista ja raakaa työtä kaupungin johdolta ja päättäjiltä. Tämä ei todellakaan tarkoita palvelujen heikkenemistä. Asiat eivät ole rahasta kiinni, vaan tahdosta.

Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ei ole mahdollista tehdä niin suuria investointeja kuin ennen. Velkamäärää tulee saada pienennettyä. Edessäpäin on kuitenkin sellaisia investointeja, jotka tulee tehdä, kun on niiden aika.

Erittäin tärkeää terveydenhuollossa on, että nykyinen erittäin toimiva järjestelmä pysyy edelleenkin Jämsässä. Jokilaakson Terveys on hyvä esimerkki siitä, kuinka erikoissairaanhoito saatiin pidettyä Jämsässä. Tämä tarkoitti reilun 200 työpaikan pysymistä alueellamme. Tästä ratkaisusta on vain positiivista kerrottavaa – hyvä palvelu asiakkaalle ja kustannustehokas ratkaisu kaupungille.

Vanhusten paras paikka on kotona, niin pitkään kuin se on mahdollista. Tätä on tuettava nykyistä selkeästi voimakkaammin eri ratkaisuin. Palveluasumista ja laitoshoitoa tulee edelleen kehittää muuttuvassa maailmassa mahdollisesti uusin ratkaisuin.

Kaupungin rakennukset kaipaavat selkeästi parempaa huoltoa kuin nykyisin. Ei meillä ole varaa antaa arvo-omaisuuden rapistua. Lukion sijainti lähitulevaisuudessa vaatii perusteellisen keskustelun. Tähän talous antaa järkevän rajoitteen. Nykyiset 3 vaihtoehtoa pitää punnita tarkkaan, uuden rakentamisesta tulee pidättäytyä.

Jämsän henkinen ilmapiiri kaipaa positiivisen ruiskeen. Tämä ainainen negatiivisuus ja apatia ei saa enää jatkua. Jokaisen jämsäläisen aivolohkoihin pitää saada ”positiivisen ajattelun hurmos” -tila. Se on suurin yksittäinen tekijä, jolla Jämsä tulee pärjäämään. Kaikkihan on viimekädessä kiinni oikeanlaisesta tahtotilasta.

Ei kommentteja: