keskiviikko 3. elokuuta 2022

Kofeiinin turvallinen käyttö

Janita Virtanen/STT kirjoittaa 23.7.2022 Helsingin Sanomisssa kofeiinin turvallisesta käytöstä. Irroitin tekstistä oleellisia lauseita kofeiinin turvalliseen käyttöön liittyen.

Suuri osa suomalaisista saa liikaa kofeiinia ja erityisesti kahvista.
 • Kofeiinia saisi nauttia kerta-annoksena korkeintaan 200 milligrammaa, mikä vastaa noin kahta kahvikupillista.
 • Koko päivän aikana kofeiinia saisi nauttia korkeintaan 400 milligrammaa.
 • Suomalaiset aikuiset nauttivat kofeiinia keskimäärin 240 milligrammaa vuorokaudessa.
 • Turvallisen käytön raja ylittyy noin joka seitsemännellä.
 • Yli 90 prosenttia aikuisten kofeiinin saannista tulee kahvista.

Ihmisissä on yksilöllisiä eroja siinä, kuinka herkästi he altistuvat kofeiinin haitta­vaikutuksille. Runsaasti kofeiinia käyttävät aikuiset saavat haittavaikutuksia usein vasta 5–10 kahvikupillisen jälkeen.

Liiallinen kofeiininsaanti voi aiheuttaa esimerkiksi 
 • vapinaa, 
 • sydämentykytystä, 
 • unihäiriöitä, 
 • levottomuutta tai 
 • hermostuneisuutta.

Kofeiinin määrä vaihtelee eri tuotteissa paljonkin. Kahvissa ja energiajuomissa on kofeiinia suurin piirtein saman verran. Selvästi vähemmän kofeiinia saa esimerkiksi kolajuomista ja teestä. Kolajuomia aikuiset saisivat juoda kerta-annoksena jopa yli 1,5 litraa turvallisen kofeiinin saannin rajoissa.

Nuoret saavat tutkimusten perusteella kofeiinia keskimäärin liikaa, noin neljä milligrammaa painokiloa kohden. Ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä aiheuttaville kofeiinimäärille altistuu kuitenkin vain pieni osa murrosikäisistä.

Raskaana oleville ja imettäville kofeiinin saannin turvaraja on 200 milligrammaa päivässä. Sikiö on hyvin herkkä kofeiinin vaikutuksille. Liiallinen kofeiinin saanti raskausaikana on yhdistetty kehityshäiriöihin, kuten pienikokoisuuteen ja ennenaikaiseen syntymään.Yli 40 prosenttia raskaana olevista naisista sai vuonna 2018 kofeiinia yli suositusrajan. 

Vähemmän kofeiinia käyttävät saattavat saada käytöstään suurkuluttajia tuntuvampia hyötyjä. Kofeiini 
 • stimuloi keskushermostoa ja 
 • vaikuttaa esimerkiksi tarkkaavaisuuteen ja 
 • valppauteen. 
Jo yhden kahvikupillisen sisältämä kofeiinimäärä riittää tähän.

Säännöllisesti kahvia juovat tottuvat kahvin vaikutuksiin. Jos on saanut liiallisesta kofeiinin käytöstä haittavaikutuksia, niistä pääsee nopeasti eroon 
 • vähentämällä kofeiinin käyttöä tai 
 • lopettamalla sen kokonaan.
Kofeiini hajoaa elimistössä nopeasti, eikä se kerry elimistöön runsaankaan käytön seurauksena aiheuttamaan minkäänlaisia pidemmän tähtäimen haittoja, eli siinä mielessä on melko vaarattomasta aineesta kyse.

Erityisesti runsaan kofeiinin käytön lopettaminen tai raju vähentäminen aiheuttaa herkästi vieroitusoireita, kuten 
 • päänsärkyä, 
 • vetämättömyyttä ja 
 • väsymystä. 
Kofeiinin käytön vähentäminen tai lopettaminen tulisikin tehdä asteittain muutaman päivän aikana, jos haluaa välttyä vieroitusoireilta.

Ei kommentteja: