perjantai 9. kesäkuuta 2017

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta

Kuntalain säädökset sidonnaisuuksien ilmoittamisesta
Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa toimeen valinnasta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia henkilöitä:
- kunnanhallituksen jäsenet
- valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
- lautakunnan puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
- kaupunginhallituksen ja lautakunnan esittelijät
- pormestari ja apulaispormestari
- maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet.

Ilmoitus tehdään seuraavista sidonnaisuuksista:
- yrityksen tai muun yhteisön johtotehtävät
- merkittävä varallisuus
- tapauskohtaisesti harkittava