sunnuntai 9. helmikuuta 2014

Optimismi

Optimismi luonteen vahvuutena sisältää toiveikkuuden ja tulevaisuuteen suuntautumisen. Optimismin ydin on odotus, että tulevaisuudessa tulee tapahtumaan hyviä asioita, ja siihen liittyy halu työskennellä niiden toteuttamiseksi. Optimismi tuo mukanaan monenlaisia hyötyjä. Tutkimusten mukaan se antaa sinnikkyyttä ongelmien ratkaisussa ja menestystä monella elämän alueella mm. akateemisessa maailmassa, urheilussa, työelämässä sekä politiikassa. Optimistisilla ihmisillä fyysinen terveys on parempi, elämä on pidempi ja masennusta esiintyy vähemmän.


Tutkimusten mukaan optimistisen asenteen hyödyt ovat moninaiset. Se lisää sitkeyttä tavoitella omia tavoitteitaan ja vahvistaa sopeutumis- ja selviytymiskykyä. Positiivinen mieliala ja itsetunto vahvistuvat. Masennuksen ja ahdistuksen tunteet vähenevät. Immuunisysteemin toiminta paranee. Sosiaaliset suhteet vahvistuvat.