perjantai 5. helmikuuta 2010

Vesistön tila

Pohdiskeluni koskee vesistön tilaa Kankarisvedellä ja Jämsän joella. Kuten kaikki tietävät, niin Kankarisveden laatu on heikohko ja samoin Jämsänjoen. Suuri yleisö ei tiedä mikä on Jämsänkosken yläpuolisen veden vaikutus Jämsänjoen veden laatuun suhteessa tehtaalta tulevaan jäteveteen. Ja juuri siksi tämän jutun kirjoitan. Tietoni vesistöjen tilasta perustuvat mitattuun faktaan. Jämsänkosken yläpuolisten soiden ja maatalouden kuormitus on 20 kertaa suurempi kuin tehtaan aiheuttama. Eli 1 osa Jämsänjokeen tulevasta kuormituksesta johtuu tehtaasta ja 20 osaa tulee ylävesien soilta ja maataloudesta. Tehtaan vesien puhdistamiseen on panostettu viime vuosikymmeninä erittäin paljon, mikä on erittäin hieno asia. Siitä täytyy antaa erittäin suuri Kiitos UPM:lle. Mutta Soilta ja maataloudesta tuleviin päästöihin ei ole paneuduttu erittäin vähän tai ei juuri ollenkaan. Mökkiläiset ylävesillä kärsivät paljon veden erittäin heikosta laadusta ja samoin kuin kalastajat. Mutta mitä asialle pitäisi tehdä ja kenen puoleen tulisi kääntyä? Mielestäni Kankarisveden asukkaiden pitäisi vaatia Keski-Suomen Ympäristöpiiriä toimenpiteisiin asian saattamiseksi huomattavasti parempaan kuntoon. Mielestäni asian moottorina pitäisi olla vaikkapa seutukuntaa edustava Vihreiden puolue tai jokin muu luonnonsuojelua ajava taho. Toivoisinkin, että asiaa ruvettaisiin ajamaan ponnekkaasti yhdellä rintamalla. Kankarisveden tila on saatava huomattavasti parempaan kuntoon kuin mitä se on nykyisin. Sitä myötä Jämsänjoen tila myös kohentunee. Joten tuumasta toimeen ja Kankarisvesi loistovirkistysalueeksi.

Ei kommentteja: