keskiviikko 9. toukokuuta 2018

Yrittäjien tasapuolinen kohtelu

Lintuvuoren, Haperontien, Päijänrannan, Patajoen etelärannan ja Ylä-Himoksen ”Maankäyttösopimukset”, missä on kyse ”vain yksistään” kiinteistösijoittamisesta ja -kehittämisestä.

Rinneyrittäjän ja golfyrittäjän sekä kylpyläyrittäjän sopimukset ovat Himoksessa ”vetovoimahankkeita”, missä kiinteistökehitystuotoilla kehitetään edelleen Himoksen vetovoimaa.

Kun verrataan näiden kahden rinneyrittäjän ja golfyrittäjän, ja vielä uusimman vetovoimatekijän kylpylähankkeen kaupungin tukea ja osallistumista kokonaiskustannuksiin, niin olisi syytä osan valtuutettujen pysähtyä ajattelemaan ja peilata tosiasioilla tasapuolisuutta.

Kaupungin panostus golfvetovoiman saamiseen Himoksessa alkoi nykyisen HCR:n alueen Himoshaiskan tonttikorttelin ja kenttäalueen vaihtokaupasta ja jatkui kenttäalueen Maankäyttösopimuksella, missä runkotiet ja vesihuollon runkolinjat tehtiin kaupungin kustannuksella. Edelleen, kun kaupunki myi takaisin kenttäalueen, missä oli runkotiet ja vesihuollon runkolinjat valmiina, se lupasi (vaikka kaavoituksesta ei lain mukaan voi sopia) lisää rakennusoikeutta n. 5 660 kem2 siten, että ostaja tulouttaa kaupungille rakennusoikeudesta 120 €/kem2, toteutumisen mukaan.

Edelleen kaupunki rakensi kustannuksellaan n. 210 000 €:n Salavantien jatkon ko. myymälleen kenttäalueelle ja päätöksessä muistutettiin tulevasta 120 €/kem2 hinnasta syystäkin, koska tien varteen tehtiin vesihuoltoliittymät, vaikka liittymillä ei ole vielä asemakaavamuutosta, eikä siten kaavatonttejakaan. 

Salavantien jatkohan tehtiin Himos Resort Oy:n velan perinnän turvaamiseksi, että päästiin velan turvaamiseksi aloittamattoman Himos-Pyntän tonttien kunnallistekniikan rakentaminen. 

Talousarviossa Himos-Pyntän kunnallistekniikan rakentaminen tuli kaupungin kustannuksella ja kustannusarvio oli n. 550 000 € ja se tuli kaupungin päätöksin Maankäyttösopimuksen muutoksiin perustuen velaksi. Nyt lisätätalousarviossa esitettiin lisää 350 000 € ja sehän tulee edelleen velaksi.

Valtuutettuna en tiedä mikä on Himos Resort Oy:n velka tällä hetkellä, enkä valtuutettuna osaa arvata minkä kokoiseksi velka muodostuu, että saatiin Himokselle vetovoimatekijä golfkenttä. Himottu vuori kirjan varassa olen, kun arvioin kaupungin kustannuksellaan rakentamat vastaavat kunnallistekniikan investoinnit rinnevetovoiman saamiseksi ja kehittämiseksi Himokseen. Valtuuston päätösten varassa olen, kun taas arvioin kaupungin päätöksiä tukea kustannuksellaan kylpylävetovoimahanketta.

Onko tietyn tahon esiin tuoma yrittäjien tasapuolinen kohtelu toteutunut rinneyrittäjän, golfyrittäjän ja kylpyläyrittäjän suhteen?

Ei kommentteja: