maanantai 14. syyskuuta 2015

Päijänrannan ensimmäinen tonttikauppa on tehty

Jämsän kaupunki on päättänyt ostaa yhden uuden tontin (osan) 180 €/km2, eli 58 320 €:n hinnalla.

Tontin osa asettuu veteen Päijänteeseen, Päijänrannan asemakaava, mitä 500 km2 osasta kaupunki ostaa juuri sen vesialueen 324 km2 yksikköhintaan 180 €/km2. Satamarakennus tulee siis tälle 500 km2:n vesialueelle ja kaupunki ostaa jatkossa erotuksen.

Kauppa on alle valtuuston päätösrajan, joten kauppa vahvistuu hallituksen päätöksellä.

Miksi kaupunki ostaa kyseessä olevan tontin osan?
Onko kaupunki päättänyt lähteä satamarakennuksen rakentamiseen tai mahdollisesti satamayrittäjäksi?

Mikä on valtuuston vahvistama vyöhykehinta Himoksen alueella ja mikä hinta tämä (180 €/km2) nyt sitten on, kun kaupunginvaltuusto on RM -alueen vyöhykehinnan päättänyt ja mainostaa Päijänrantaa Himoksen alueena ja on sinne rakentanut kustannuksellaan kunnallistekniikan runkolinjat sekä maisematien.

Tässä on hyvä esimerkki virkamiesten valmistelemasta ostosta, missä virkamies vie ja kaupunginhallitus vikisee.

Ja mitä näyttääkään kristallipallo syksyisen sumun keskeltä...

Seuraavat vaiheet Päijänrannassa ovat:
- Jämsän kaupunki ostaa Himos Kiinteistökehitys Oy:n (OM. Keijo Pitkäniemi ja Jorma Lehtonen) esikauppakirjalla hallitsemasta maa-alueesta lohkotun satamarakennuksen toisen tontin osan (500-324= 176 km2) hintaan 31 680 €. Näin kaupunki ostaa virkamiesten valmistelemana hallituksen päätöksellä juuri ja juuri valtuuston päätösvaltaan kokonaishinnaltaan kuuluvan tontin osan kaupungille.

- Mutta vain tontin osan 500 km2!

- Jämsän kaupunki rakentaa ensin virkamiesten esityksestä kustannuksellaan satama-alueen parkkipaikkoineen ja valoineen sekä kunnallistekniikan.

- Seuraavaksi, kun alueella on jo kaupungin kustannuksellaan rakentama parkkipaikka valoineen ja kunnallistekniikan, niin kaupunki päättää ostaa koko RM -tontin (4500 + 500) 5 000 km2, että tontti saadaan yhden omistajan hallintaan ja lohkottua, ja sitten vuokraa sen toteuttajalle. Ostohinta 5 000 k/m2 x 180 €/km2 = 900 000 € onkin sitten valtuuston päätettäviä asioita, mutta virkamiehet esittävät, että Päijänranta on Himoksen kehityksen kannalta erittäin tärkeä asia "ympärivuotisen matkailun kehittämiseksi".

- Vuokran maksu sovitaan, että se on ensimmäiset viisi vuotta siitä, kun rakennukset ovat valmiit, puolet sovitusta.

Vain aika näyttää toteen sen, mitä nyt kristallipallosta syksyn sumussa pystyy ennustamaan.